Zorg die werkt: Toegang tot arbeidsgerichte medische zorg voor alle (potentieel) werkenden

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) ontwikkelde de KNMG in samenwerking met federatiepartners een visie op de toekomst van de arbeidsgerichte medische zorg.

Het KNMG-visiedocument ‘Zorg die werkt’ is op 7 december 2017 overhandigd aan staatssecretaris Tamara van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In het visiedocument worden voorstellen gedaan voor een nieuwe inrichting van de arbeidsgerichte medische zorg. Uitgangspunt is dat arbeidsgerichte medische zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn.

De staatssecretaris wil zich graag inzetten om de arbocuratieve samenwerking te stimuleren. Van Ark meldde dat hiervoor zowel op het niveau van de ministeries van VWS en SZW als op dat van de medische beroepsgroep ‘over muren heen kijken’ essentieel is. Ze wil zich inzetten om binnen het huidige arbostelsel te kijken wat mogelijk is, ‘want waar een wil is, is een weg’. Daarnaast gaf ze aan dat aandacht voor het werk van de patiënt in de curatieve sector ook van groot belang is.

Het visiedocument ‘Zorg die werkt’ is tot stand gekomen in rondetafelgesprekken waaraan naast de al genoemde NVAB en NVVG, ook de Federatie Medische Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) en de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV) meewerkten.

Het visiedocument ‘Zorg die werkt’ is te downloaden op de website van de KNMG.

Symposium ‘Arbocuratieve samenwerking’

Arbocuratieve samenwerking is voor zowel het ministerie van SZW als het ministerie van VWS belangrijk. Op 23 november 2017 organiseerde deze ministeries daarom samen het symposium ‘Arbocuratieve samenwerking’. Ruim 100 vertegenwoordigers uit onder andere de curatieve zorg, bedrijfsgezondheidszorg, beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties namen deel aan dit symposium. Het delen van goede voorbeelden en inspiraties die arbocuratieve samenwerking tussen partijen versterken én het maken van afspraken over verbeteringen in de samenwerking stond op deze dag centraal. De KNMG lichtte de visie ‘Zorg die werkt’ toe tijdens dit symposium. Lees het hele verslag – inclusief vijf inspiratievideo’s waarin goede voorbeelden op het gebied van samenwerking worden vertoond – van het symposium.