Verantwoord opdrachtgeverschap

Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering.

Animatie: Verantwoord Opdrachtgeverschap

In veel sectoren, zoals de bouw, chemie of de publieke sector, wordt steeds meer werk uitbesteed.

Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van schoonmaakbedrijven.

Ketens worden complexer, internationaler én onoverzichtelijker.

En veilig en gezond werken....verdwijnt uit het zicht.

Terwijl u hier als opdrachtgever wél een verantwoordelijkheid in hebt.

Of het nu gaat om opdrachtnemers, onderaannemers, werknemers of ZZP’ers.

Daarom, speciaal voor opdrachtgevers: praktische tips voor veilig en gezond werken!

Tip één: bewust en verantwoordelijk vanaf het begin.

Vraag al in de aanbesteding opdrachtnemers nadrukkelijk hoe zij zorgen voor veilig en gezond werken.

En neem naast prijs en kwaliteit óók veiligheid en gezondheid mee in de afweging!

Tip twee: kijk met deskundige ogen

Bent u deskundig genoeg om in te schatten of er veilig en gezond wordt gewerkt?

Zoniet? Schakel dan een deskundige in!

Tip drie: toon betrokkenheid

Vraag opdrachtnemers actief wat ze nodig hebben om hun werk gezond en veilig te doen.

En neem zelf eens een kijkje bij de werkzaamheden!

Tip vier: wees toegankelijk voor vragen!

Plan bijvoorbeeld elke maand een overleg in met de opdrachtnemer.

Laat iederéén weten hoe ze u kunnen bereiken.

Stel een aanspreekpunt aan voor alles op het gebied van gezond en veilig werken!

Met deze tips zorg je er als opdrachtgever voor dat iedereen in de keten veilig en gezond werkt.

Want déze verantwoordelijkheid...kun je níet uitbesteden!

Ga naar www.arboportaal.nl voor meer informatie.

Naast werkgevers, werknemers en zzp’ers hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zo kunnen opdrachtgevers invloed hebben op de voorwaarden waaronder gewerkt wordt. De opdrachtgever verzorgt bijvoorbeeld de werklocatie of schrijft werkmethoden voor. Door bij het verlenen van een opdracht rekening te houden met gezond en veilig werken, kunnen opdrachtgevers positief bijdragen aan de werkomgeving en ervoor zorgen dat hun opdrachtnemers in staat zijn de wet na te leven. Opdrachtgevers kunnen ook in negatieve zin bijdragen, bijvoorbeeld door een te krap budget of een onrealistische planning.

Verantwoord opdrachtgeverschap biedt bovenal voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan hand in hand. Er zijn minder faalkosten en verantwoord opdrachtgeverschap draagt bij aan de continuïteit van dienstverlening, het imago van een bedrijf en het welzijn van medewerkers en cliënten.

Speciaal voor publieke opdrachtgevers is een handreiking opgesteld, hoe zij bij de aanbesteding van opdrachten rekening kunnen houden met gezond en veilig werken.