Dag van de Ondernemer

Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. Nederland telt ruim 1,5 miljoen ondernemers, die met hun bedrijf van enorme toegevoegde waarde zijn voor ons land. Reden voor MKB-Nederland om ze vandaag in het zonnetje te zetten.

In meer dan 150 landen staat in de derde week van november het ondernemerschap centraal. De Dag van de Ondernemer is voor alle ondernemers.

Ook in het kader van gezond en veilig werken hebben ondernemers een belangrijke taak. Als werkgever zijn zij namelijk verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet en hebben zij rechten en plichten die bijdragen aan een gezonde en veilige werkplek.

Nieuwe Arbowet: ook belangrijk voor ondernemers

De nieuwe Arbowet, die in 2017 is gewijzigd, heeft een aantal belangrijke veranderingen en aanscherpingen met zich meegebracht waar ook ondernemers rekening mee moeten houden. Een van de belangrijkste punten van de vernieuwde Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Bekijk de wijzigingen in de Arbowet en doe de zelfinspectie van Inspectie SZW op zelfinspectie.nl om eenvoudig zelf te checken of alle arbeidsrisico's in het bedrijf bekend zijn en de juiste maatregelen genomen worden.