Internetconsultatie voor conceptregeling second opinion en klachtenprocedure bedrijfsarts

Via www.internetconsultatie.nl kan worden gereageerd op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit met betrekking tot een second opinion en de klachtenprocedure bij een bedrijfsarts.

Het ontwerpbesluit is een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin verplichtingen zijn opgenomen voor de wijze waarop een second opinion bij een andere bedrijfsarts moet worden vormgegeven. Ook heeft het voorstel betrekking op de klachtenprocedure van een bedrijfsarts. Deze wijzigingen moeten zorgen voor meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening.

Werknemers, arbodiensten, bedrijfsartsen en werkgevers kunnen tot en met 9 januari 2017 hun reactie op het ontwerpbesluit geven via www.internetconsultatie.nl.

Bron: Rijksoverheid.nl