Nachtdienst

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden voor nachtdiensten strengere aanvullende regels over de arbeidsduur, de rusttijden en het aantal diensten.

Er is sprake van een nachtdienst als er meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 en 6.00 uur. Iedere werknemer die voor de eerste keer nachtarbeid gaat verrichten wordt in de gelegenheid gesteld om vóór de aanvang van die arbeid een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

Maximaal aantal uren in een nachtdienst

 • Per nachtdienst mag niet meer dan 10 uur gewerkt worden.
 • Maximaal 5 keer per 2 weken en 22 keer per jaar mag een werknemer 12 uur in een nachtdienst werken.

Rusttijd na een nachtdienst

 • Na een vroege nachtdienst (tot 2.00 uur) volgt een rust van minimaal 11 uur.
 • Na een late nachtdienst (tot na 2.00 uur) volgt een rust van minimaal 14 uur (maximaal 1 keer per periode van 7 X 24 uur mag die rustperiode worden ingekort tot 8 uur, maar alleen als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken).
 • Na een (vroege of late) nachtdienst die 12 uur heeft geduurd volgt een rust van minimaal 12 uur.
 • Na een reeks van 3 of meer nachtdiensten mag een werknemer minimaal 46 uur niet werken. Wanneer de laatste nachtdienst bijvoorbeeld op dinsdagochtend om 6.00 uur eindigt, mag hij vanaf donderdag 4.00 uur weer aan het werk.

Maximaal aantal nachtdiensten

 • Een werknemer mag per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten draaien die na 02.00 uur eindigen. Bij collectieve regelingen kan hiervan worden afgeweken tot maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur per 52 weken, of maximaal 38 uren nachtdienst tussen 00.00 uur en 06.00 uur per 2 weken.
 • Een werknemer mag niet meer dan 7 achtereenvolgende diensten werken als één van die diensten een nachtdienst is. Dit aantal mag worden verhoogd naar 8 als dit in een collectieve regeling is afgesproken.

Nachtdiensten en wekelijkse arbeidstijd

 • Als de werknemer slechts af en toe een nachtdienst draait (minder dan 16 keer per 16 weken) geldt dat hij gemiddeld 48 uur per week mag werken.
 • Als een werknemer regelmatig nachtdiensten draait (16 keer of meer per 16 weken), dan mag hij niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken.

Regeling nachtdienst in het weekend

Bij collectieve regelingen kan een specifieke regeling voor nachtdiensten in het weekend worden genomen. Deze regeling komt op het volgende neer:

 • Tussen vrijdag 18.00 uur en maandag 8.00 uur mag een werknemer, naast een nachtdienst van 10 uur, twee nachtdiensten van maximaal 11 uur draaien. Na zo’n verlengde nachtdienst heeft de werknemer minimaal 12 uur rust. Als de werknemer van deze regeling gebruik maakt, moet hij minstens 26 zondagen per jaar vrij zijn.
 • Als buiten het weekend een tekort is aan personeel door onvoorziene omstandigheden, of omdat het een feestdag betreft, mogen de overblijvende werknemers maximaal 2 keer per 2 weken en 8 keer per 52 weken nachtdiensten van 12 uur verrichten. Direct na een dergelijke nachtdienst heeft een werknemer minimaal 12 uur rust.

  Verder blijft gelden: 46 uur rust na drie of meer achtereenvolgende nachtdiensten, maximaal 8 diensten achter elkaar, als één ervan een nachtdienst is en maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur per 52 weken, of maximaal 38 uren nachtdienst tussen 00.00 uur en 06.00 uur per 2 weken.