Vervaardiging van arbeidsmiddelen

Voor veel arbeidsmiddelen geldt dat ze moeten voldoen aan de Europese productrichtlijnen voordat ze op de markt mogen worden gebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant van het arbeidsmiddel. Is het product goedgekeurd, dan moet de CE-markering zijn aangebracht en een verklaring van overeenstemming en gebruiksaanwijzing met het product worden meegeleverd.

Werkgevers moeten de gebruiksaanwijzing op CE-gemarkeerde arbeidsmiddelen opvolgen en de werknemers volgens deze gebruiksaanwijzing een instructie en voorlichting geven. Gebruikers mogen erop vertrouwen dat CE-gemarkeerde arbeidsmiddelen voldoen aan de Europese richtlijnen en daarmee veilig zijn voor gebruik.

De gebruiksaanwijzing wordt geleverd in de landstaal van de gebruiker. Als werknemers het Nederlands niet voldoende beheersen, dan zal het instrueren en voorlichten van die werknemers een extra inspanning vergen van de werkgever.

Voor oudere arbeidsmiddelen waarvoor geen Europese richtlijnen gelden, bijvoorbeeld voor machines die vóór 1995 in gebruik zijn genomen, heeft de werkgever de verplichting ervoor te zorgen dat het arbeidsmiddel aan de vervaardigingsvoorschriften van het Arbobesluit (art. 7.4, 7.7, 7.13 t/m 7.16, 7.17a en 7.17b) voldoet.