Internetconsultatie wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit gebruik werkbakken en werkplatforms

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen.

Deze aanpassing van het Arbobesluit moet het onterecht gebruik van artikel 7.23d terugdringen. Daarnaast zijn er op dit moment specifieke gevallen waarbij het nog niet mogelijk is om asbestdaken onder de nu toegestane voorwaarden veilig te saneren. Deze aanpassing maakt het mogelijk om in die gevallen, tijdelijk en beperkt en onder strenge aanvullende voorwaarden gebruik te maken van een werkbak aan een hijskraan.

U bent van harte uitgenodigd op Internetconsultatie.nl uw reactie op het ontwerpbesluit te geven. De einddatum van de consultatie is 13 november 2018.

Bron: Rijksoverheid