Werk en chronische aandoeningen: inspiratie vanuit het buitenland

Op Europees niveau zijn er diverse initiatieven gericht om meer mensen met een chronische aandoening aan het werk te helpen en te houden. Recent is voor de werkgroep Chronisch Zieke Werkende (CZW) een inventarisatie uitgevoerd naar deze initiatieven, met als resultaat een overzicht met 82 voorbeelden van vooral binnen Europa, en een enkel voorbeeld buiten Europa.

Het doel van de Europese verkenning is om de werkgroep CZW en anderen inspiratie te bieden voor het Nederlandse beleid. In totaal zijn er voorbeelden uit 18 verschillende landen verzameld en 12 projecten op Europees niveau. De initiatieven zijn gericht op werknemers en zelfstandig werkenden met een chronische aandoening die graag aan het werk willen zijn en blijven. Daarnaast inspireert het document door te laten zien hoe andere landen werkgevers ondersteunen om mensen met een chronische aandoening aan het werk te houden of in contact te komen met potentiële (jonge) werknemers met een arbeidsbeperking.

Kijk bijvoorbeeld naar de ‘Duoday’ in België (26 april 2018) – een dag waar een chronisch zieke werkende wordt gekoppeld aan een ‘gewone’ werknemer en zij ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen leren van elkaar. Hier nemen dit jaar al meer dan 400 bedrijven aan deel. Of als we wat verder weg kijken: ‘SOAR/Ask Jan’ in de USA. Het Searchable Online Accommodation Resource (SOAR) -systeem van JAN is ontworpen om mensen met een handicap een kijkje te laten nemen in werk- en onderwijsomgevingen Als de gebruiker geen antwoord op zijn vragen vindt, kan hij rechtstreeks contact opnemen met een JAN-consultant.

Het overzicht is opgesteld door de Commissie Werk Gezondheid voor de werkgroep Chronisch Zieke Werkende (CZW). De werkgroep CZW geeft opvolging aan het SER Advies ‘Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte’. De werkgroep CZW is een initiatief van de SER. Naast sociale partners maken enkele andere organisaties deel uit van de werkgroep, waaronder de Patiëntenfederatie Nederland en de Commissie Werk Gezondheid.

Het Centrum Werk Gezondheid heeft de verkenning namens de Commissie Werk Gezondheid uitgevoerd met een subsidie van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Meer weten?