Bestaat er regelgeving voor alleen werken?

Voor het alleen werken bestaat alleen voor caissonwerkers en duikers specifieke regelgeving.

Voor jongeren onder de achttien jaar geldt dat zij helemaal niet zonder toezicht mogen werken.

Wel moeten situaties waarin door werknemers alleen wordt gewerkt, benoemd worden in een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De werkgever moet in kaart brengen wie alleen werken, waar en wanneer. En hij moet vaststellen wat nodig is aan maatregelen en voorzieningen om die risico’s te beperken. Het is van belang niet alleen naar voor de hand liggende functies te kijken, maar ook naar werknemers die in besloten ruimten of kooiladders werken of te maken kunnen krijgen met agressieve personen. Of naar situaties waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of perslucht.

Meer informatie: alleen werken