Arbeidsmarkt in kaart: Helft organisaties wil geen extra mensen met een beperking in dienst

Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen. Dit is een van de uitkomsten in de publicatie Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Tweederde van de organisaties voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Het aandeel organisaties dat de komende twee jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst wil nemen, is echter beperkt: 11%. De helft van de organisaties wil dit niet.

Als reden noemen ze dat er geen geschikte functies zijn (41%), geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27%), of er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12%). Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte (respectievelijk 29% en 49% kent deze regelingen niet).

Digitale publicatie

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit meerdere op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere pagina gaat in op een specifiek thema, gebaseerd op gegevens uit het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers. De kaarten beschrijven de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? En nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers? Deze ‘card stack’ is een vervolg op de rapporten die eerder verschenen onder de titel Vraag naar arbeid.

Bron: SCP