Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 6 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Het nieuwe certificatieschema treedt op 1 april 2019 in werking.

Het nieuwe schema voor bedrijven die asbest inventariseren en voor bedrijven die asbest verwijderen is opgesteld door de Stichting Ascert. In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat deze bedrijven dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema.

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 6 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Het nieuwe certificatieschema treedt op 1 april 2019 in werking.

Zie:

Gebruik van het certificatieschema

Het certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object voorafgaand aan:

• het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten;
• het verwijderen van asbest;
• het opruimen van asbest na een incident;

vast te leggen in een asbestinventarisatierapport inclusief risicoklassificaties.

Document: SC-540

Onder beheer van: Stichting Ascert
www.Ascert.nl

Ga hier naar het certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie