Certificatieschema Persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige

Bij lage XIIb. behorend bij artikel 4.17b

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige.

Document : WSCS-VD

Onder beheer van:
Stichting Certificering Vuurwerk en Explosieven
Het Molenijser 4
5211 WV ’s-HERTOGENBOSCH

www.scve.nl

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige