Certificatieschema Persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige

Bijlage IIc behorend bij Artikel 2.14

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige.

Document: WDAT-ARBO

Onder beheer van:
Stichting Beheer Certificatie Deskundigen (BCD)
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Hogere Veiligheidskundige