Certificatieschema Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering

Bijlage XIIIc behorend bij Artikel 4.27

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA).

Document: SC-510

Onder beheer van: StichtingAscert
www.Ascert.nl

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)