Certificatieschema Persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige

Bijlage II f behorend bij Artikel 2.17

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige.

Document: WSCS-AO

Onder beheer van:
Stichting Beheer Certificatie Deskundigen (BCD)
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Ga hier naar het Certificatieschema Persoonscertificaat Arbeids- en Organisatiedeskundige