Certificatieschema arbodiensten

Per 1 januari 2019 geldt een nieuw certificatieschema voor Arbodiensten, dat door de Raad voor Accreditatie geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd.

Nieuw certificatieschema voor Arbodiensten

Op 1 januari 2019 treedt een nieuw certificatieschema voor arbodiensten in werking, dat door de RvA geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Het nieuwe schema is opgesteld door de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA). In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat arbodiensten dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 5 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

Zie:

Het certificatieschema arbodiensten is tot stand gebracht door het College van Deskundigen (CCvD) van schemabeheerder Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA). In het CCvD zijn afgevaardigden van werknemers- en werkgeverorganisaties, de arbodiensten (OVAL) en de certificerende instellingen.

Overgang oud naar nieuw certificatieschema arbodiensten

Arbodiensten die na 1 januari 2019 voor het eerst willen worden gecertificeerd, zullen worden getoetst aan de nieuwe eisen. Arbodiensten die op 31 december 2018 over een geldig certificaat arbodienst beschikten, kunnen bij een hercertificering in 2019 kiezen of zij tegen de oude of tegen de nieuwe eisen willen worden getoetst. Ook als arbodiensten dan kiezen voor toetsing tegen de oude eisen moeten zij voldoen aan de nieuwe Arbowet en de AVG. Vanaf 1 januari 2020 worden alle audits tegen het nieuwe certificatieschema arbodiensten uitgevoerd.

Document: WSCS-Arbodiensten

Onder beheer van:

Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA)
Postbus 12
3740 AA Baarn

Ga hier naar het certificatieschema arbodiensten