Asbest persoonscertificatie (DTA en DAV)

Bijlage XIIIf behorend bij Artikel 4.28

Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig Asbestverwijderaar (DAV).

Document: SC-501: 2011, versie 02

Onder beheer van:

Stichting Ascert

www.Ascert.nl

Asbestverwijderen betreft een risicovolle beroepsactiviteit. Om het maatschappelijke belang – veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor zowel de Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) als de Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Het persoonscertificaat wordt onder deze regeling verstrekt door cki’s.

Ga Asbest persoonscertificatie (DTA en DAV)