Nederandse Arbeidsinspectie - brochure Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Deze publicatie van de Nederandse Arbeidsinspectie is bestemd voor werkgevers en geeft informatie over wat te doen als er zich een ernstig arbeidsongeval in het bedrijf voordoet. Hierin vindt u wat wordt verstaan onder een meldingsplichtig arbeidsongeval; hoe, wanneer en waar een arbeidsongeval moet worden gemeld en wat de Nederandse Arbeidsinspectie met de melding doet.

Download Brochure: Meldingsplichtige arbeidsongevallen