Inspectie SZW - Eindrapportage sector Afval 2010 - 2015

In 2010 is de Inspectie SZW begonnen met een meerjarige aanpak om de arbeidsomstandigheden in de afvalbedrijfstak te bevorderen. Deze aanpak had als doel de vermindering van het aantal ongevallen en terugdringing van de blootstelling van werknemers aan veroorzakers van beroepsziekten. Met deze rapportage rondt de Inspectie SZW haar programmatische aandacht voor deze bedrijfstak af.

Ga naar Inspectie SZW - Eindrapportage sector Afval 2010 - 2015