Handreiking arbeidsrisico's in de arbocatalogus

Deze brochure gaat over de manier waarop arbeidsrisico’s in de arbocatalogus kunnen worden behandeld. Er komen vier arbeidsrisico’s aan de orde. Uit een door de CBA opgezette inventarisatie van de catalogustrajecten in 2007 bleek dat de risico’s fysieke belasting, werkdruk en werkstress, agressie en geweld, en (gevaarlijke) stoffen het meest voorkomen.

Download brochure Arbeidsrisico's in de arbocatalogus