Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

De werknemer die werkzaamheden verricht waarbij een gerede kans bestaat dat hij wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen moet in de gelegenheid worden gesteld om een vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. Op de website van Arbozone leest u daar meer over.

Ga naar PAGO