Inspectie SZW - Metaal

De metaalsector kent een breed scala aan risico’s, zowel op het gebied van arbeidsomstandigheden (gezond en veilig werk) als op het gebied van arbeidsvoorwaarden (eerlijk werk). Om deze risico’s aan te pakken, heeft de Inspectie SZW een meerjarenaanpak voor de metaalsector ontwikkeld. Deze aanpak loopt van 2016 tot en met 2020.

Ga naar website Inspectie SZW - Metaal.