Inspectie SZW - bedrijfsongevallen

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een te groot aantal werknemers door ongevallen gewond. Daarnaast komt jaarlijks een aanzienlijk aantal werknemers om het leven. Arbeidsongevallen voorkomen moet dan ook de hoogste prioriteit hebben. Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen direct te melden. Op de website van de Inspectie SZW wordt hier meer informatie overgegeven.

Ga naar Bedrijfsongevallen.