Inspectie SZW - Arbocatalogus

Nieuwe en gewijzigde arbocatalogi worden door de Inspectie SZW getoetst. De overheid gaat ervan uit dat werkgevers- en werknemersorganisaties goed in staat zijn om samen een professionele arbocatalogus te realiseren. Daarom worden de arbocatalogi niet uitgebreid maar marginaal getoetst. Wel wordt getoetst of de realisatie goed is verlopen en of de catalogus adequaat is.

Lees over het proces Inspectie SZW en arbocatalogi