Inspectie SZW

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.

Op de website van de Inspectie SZW is informatie te vinden over de onderwerpen waar de Inspectie SZW toezicht op houdt en waarover u een melding of aanvraag in kunt dienen.

Ga naar de homepage van Inspectie SZW.