BIM explosieveiligheidsdocument

Belangrijk voor bedrijven waar fijn brandbaar stof voorkomt, wordt bewerkt, getransporteerd of aanwezig is in stoflagen. Stofexplosies kunnen ontstaan als brandbare vaste stoffen in kleine deeltjes gemengd worden met lucht. Daarbij moet vooral gedacht worden aan organische stoffen (voedingsmiddelen, hout maar ook plastics) of metalen (in poedervorm). Als regel kan worden gezegd dat brandbare vaste stoffen mogelijk explosiegevaar met zich meebrengen wanneer de deeltjesgrootte kleiner is dan een halve millimeter.

Ga naar het BIM Explosieveiligheidsdocument