Nederlandse Arbeidsinspectie - Zelfinspectie Werkdruk en ongewenst gedrag

Een te hoge psychische belasting heeft invloed op de gezondheid en het functioneren van medewerkers. Het kan gaan om hoge werkdruk, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie, discriminatie op de werkvloer, agressie en geweld door klanten, cliënten of omstanders.

Werkgevers moeten volgens de Arbowet beleid hebben en maatregelen nemen om dit tegen te gaan. Met de zelfinspectie Werkdruk en ongewenst gedrag van de Nederlandse Arbeidsinspectie kunnen werkgevers naar de eigen organisatie kijken zoals een inspecteur dat doet. Zij kunnen daardoor makkelijk zelf checken of zij voldoen aan de regels.

Ga verder naar Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag