Nederlandse Arbeidsinspectie - Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen

Voldoet u aan de Arbowetgeving? Controleer via de zelfinspectie van de Nederlandse Arbeidsinspectie zelf hoe uw bedrijf er op dit moment voorstaat.

U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat zou doen. Zijn alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en is de blootstelling beoordeeld? Heeft uw bedrijf de juiste maatregelen genomen?

Ga naar de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen