Inspectie SZW - Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen

Voldoet u aan de Arbowetgeving? Controleer via de zelfinspectie van Inspectie SZW zelf hoe uw bedrijf er op dit moment voorstaat.

U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. Zijn alle gevaarlijke stoffen geïnventariseerd en is de blootstelling beoordeeld? Heeft uw bedrijf de juiste maatregelen genomen?

Ga naar de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen