Wegwijzer ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan in elke professionele werkomgeving voorkomen.
Het gaat hierbij om situaties in de omgang tussen personen in de werkomgeving die als ongewenst worden beschouwd. Met de wegwijzer ongewenst gedrag op het werk pak je pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk aan.