Storybuilder

Met Storybuilder kunnen ernstige (arbeids)ongevallen ingevoerd worden in een database en ongevalspaden zichtbaar gemaakt worden. Analyse van die ongevalspaden levert informatie op over de directe en achterliggende oorzaken van ongevallen. Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te leren van ongevallen.

Ga hier naar de pagina van de Storybuilder.

Zie ook

  • Storybuilder Met Storybuilder kunnen ernstige (arbeids)ongevallen ingevoerd worden in een database en ongevalspaden zichtbaar gemaakt worden. Analyse van die ongevalspaden levert informatie op over de directe en achterliggende oorzaken van ongevallen. Veiligheidskundigen van bedrijven of ondersteunende arbodiensten kunnen Storybuilder gebruiken om te leren van ongevallen