Profiel voor Preventiemedewerkers

Het Profiel voor Preventiemedewerkers is ontwikkelt door de TNO. Het is bedoeld om antwoord te geven op veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. Door deze quickscan wordt aan de hand van de bedrijfsgrootte, branche en risico's een indicatie gegeven van het profiel van de preventiemedewerker en tijdsbesteding.

Ga hier naar het Profiel voor Preventiemedewerkers