Lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen

In de Staatscourant wordt twee maal per jaar een lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd, uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ga verder naar de actuele Lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (d.d. 2 januari 2018).