SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (d.d. 2 juli 2018)

In de Staatscourant wordt twee maal per jaar een lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd, uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ga verder naar de actuele SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen (d.d. 2 juli 2018).