Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s

Niet goed omgaan met procedures en instructies als gevolg van problemen met de taal is een van de oorzaken van ongevallen op het werk. De Stichting van de Arbeid heeft een praktische handreiking door TNO laten ontwikkelen om taalproblemen als oorzaak van onveilige situaties op de werkvloer aan te pakken. De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s bevat praktische oplossingen voor situaties waarin taal een veiligheidsrisico vormt. De handreiking is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches die een arbocatalogus willen maken of uitbreiden. De oplossingen die de handreiking biedt, kunnen helpen bij het treffen van maatregelen in de eigen sector of branche.

Ga hier naar Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s