Checklist calamiteitenplan

Deze checklist helpt bij het opstellen van een calamiteitenplan. De doelgroep van deze beknopte handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan bestaat uit kleinere ondernemingen die niet in de 'zware risicogroepen' vallen.

Ga verder naar Checklist calamiteitenplan