RIVM - ARIE Rekentool

De rekentool voor Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om bedrijven te helpen bij het vaststellen of ze onder deze regeling vallen.

Ga direct naar de webapplicatie ARIE op www.rivm.nl/arie of kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over de ARIE Rekentool.