Externe bronnen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

300 resultaten voor instrumenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Factsheet onderzoek SZW pesten

Pesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt. In opdracht van het ministerie van SZW onderzocht TNO het...

28-03-2017

Kennisdossier Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van werkenden én werkzoekenden is belangrijk. Omdat de belastbaarheid per individu verschilt is het zaak...

16-03-2017

BAS (Beter Achter Je Schermen)

Bij langdurig werken met een beeldscherm is het belangrijk om dat op een gezonde manier te doen. Als u zich bewust bent van uw...

16-03-2017

Lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen

In de Staatscourant wordt twee maal per jaar een lijst van kankerverwekkende mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen...

17-02-2017

App ‘Goedenacht’

17-02-2017

Wegwijzer ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan in elke professionele werkomgeving voorkomen. Het gaat hierbij om situaties in de omgang tussen personen...

13-02-2017

Verlofregelaar

Werknemers hebben recht op verschillende soorten verlof. 

08-02-2017

Multidisciplinaire Richtlijn Computerwerk

Deze richtlijn gaat over computerwerk. Onder computerwerk wordt in deze richtlijn verstaan: werk dat gedaan wordt met behulp...

06-02-2017

De VIB-check

De VIB-check is voor bedrijven die gevaarlijke stoffen en/of mengsels afnemen van leveranciers.

20-01-2017

Wegwijzer agressie door derden

Agressie op de werkvloer is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Een op de vier werknemers heeft er mee te maken. De...

18-01-2017

Beweegmomentjes in het werk - Tool

Het inlassen van Beweegmomentjes in het werk is een advies voor werknemers die tijdens hun werk langdurig zitten. Onderzoek...

10-01-2017

Handvat Gedragscode Gezond en Veilig werken - TNO

Gezond en veilig werken is van belang voor werkgevers én werknemers. De Arbowet en regelgeving stelt doelen en minimumeisen....

05-01-2017