Brancheorganisaties

Brancheorganisaties zijn organisaties die een hele branche vertegenwoordigen. Dit is een overzicht van brancheorganisaties in Nederland.

203 resultaten voor brancheorganisaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Nederlands Huisartsen Genootschap

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een ...

Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) houdt zich bezig met het bevorderen  van de studie van de duikgeneeskunde, ...

Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) is de branchevereniging voor particuliere schippers. De A.S.V. streeft voor de ...

Board of Airline Representatives in The Netherlands

De Board of Airline Representatives in The Netherlands (BARIN) is de branche-organisatie voor vliegtuigmaatschappijen die ...

Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP)

De Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) is er voor de nieuwe én de ervaren professionals.  ...

Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ)

De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) is de belangenbehartigingsorganisatie voor de boerderijzuivelbereider in Nederland. ...

Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)

 De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) vertegenwoordigt de meerderheid van bedrijven die compost en andere biobased ...

Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP

De BBW – Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp is door een groep actieve bewindvoerders opgericht om de gezamenlijke belangen van ...

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)

De branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) behartigt de belangen van professionele ...

Excenter

Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, vertegenwoordigt leveranciers van examenproducten en ...

Europese Binnenvaart Unie (EBU)

De European Barge Unie (EBU) behartigt de belangen van de binnenvaartsector. The European Barge Union (EBU) is the European ...

European Group of Automotive Recycling Associations (EGARA)

Bij de European Group of Automotive Recycling Associations (EGARA) zijn nationale brancheverenigingen voor automotive-recyclers ...