Brancheorganisaties

Brancheorganisaties zijn organisaties die een hele branche vertegenwoordigen. Dit is een overzicht van brancheorganisaties in Nederland.

203 resultaten voor brancheorganisaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

De NVVG is opgericht in 1969 en is federatiepartner van de KNMG. De NVVG wil de verzekeringsgeneeskunde in de ruimste zin ...

Railalert

Het hoofddoel van Stichting railAlert is er voor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen ...

Nederland ICT

Nederland ICT is de branchevereniging van ruim 550 ICT-bedrijven in Nederland. Met een achterban die bijna € 30 miljard omzet en ...

ISP Connect

ISPConnect Nederland is de branchevereniging van Internet Service Providers en heeft als belangrijkste doel de belangen van haar ...

Dutch Hosting Provider Association (DHPA)

De stichting DHPA is een samenwerking van marktleidende hosting- en cloud providers en marktleidende leveranciers. De DHPA ...

Dutch Datacenter Association

De Dutch Datacenter Association verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de ...

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) zet zich in voor een stevige ontwikkeling van Nederland als knooppunt in de ...

Stichting Keuringsbureau Hout

Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) stelt zich ten doel de kwaliteitszorg te vergroten in het bouwsegment en sectoren waar hout ...

Koninklijk Nederlands Vervoer

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) is de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer. KNV ...

Website NVPU

De Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim Fabrikanten (NVPU) is de branchevereniging die de belangen behartigt van ...

Nederlandse Vakbond Varkenshouders

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders is de enige belangenbehartiger die opkomt voor de varkenshouder(ij) en de varkenshouder(ij) ...