Vereniging van Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH)

De Vereniging van Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen (EKH)  heeft zich ten doel gesteld het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit doet zij door de wettelijke normen en richtlijnen, die van toepassing zijn op het keuren van hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in praktijk te brengen. Dit biedt de gebruikers (werkgevers en werknemers) van hijs- en hefmiddelen de houvast die niet (meer) door de overheid wordt gegeven.

Ga naar EKH