Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI)

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) is een organisatie die opkomt voor de belangen van aangesloten ondernemers in de Nederlandse pluimvee-verwerkende industrie zowel op nationaal als internationaal niveau. Bij NEPLUVI zijn ondernemers aangesloten die pluimvee slachten en/of pluimveevlees be- en verwerken, alsmede ondernemers die handelen in pluimveevlees en/of levend slachtpluimvee.

Ga naar NEPLUVI