Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca)

De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) is in 1985 opgericht. Het doel van Veneca is de economische en sociale belangen van hun bedrijven en de sector catering als zodanig te behartigen. De kracht van de branchevereniging ligt in de onderlinge samenwerking op actuele thema’s.

Ga naar Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca)