Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel (VNV)

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) is de landelijke brancheorganisatie voor visspecialisten. De VNV behartigt de belangen van de visspecialisten door de visdetailhandel te vertegenwoordigen bij de instellingen en instanties die in belangrijke mate het beleid bepalen in de vissector, zoals het Productschap Vis, het Nederlands Visbureau en het Visopleidingsinstituut Stivavi. Ook heeft de VNV regelmatig overleg met ministeries en organisaties over wet- en regelgeving, zoals met de Keuringsdienst van Waren. Hierdoor is de VNV de spreekbuis van de visspecialist geworden.

Ga naar VNV