Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk. De branche ziet voor het sociaal werk een belangrijke opdracht.

Sociaal Werk Nederland draagt de noodzaak van een daadwerkelijke transformatie in het sociaal domein krachtdadig uit: het gaat om echte veranderingen en nieuwe oplossingen.  Niet repareren, maar transformeren.

Ga naar de website Sociaal Werk Nederland