Railalert

Het hoofddoel van Stichting railAlert is er voor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL ongevallen met verzuim plaatsvinden. Dit trachten ze te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche. RailAlert initieërt en begeleidt denkprocessen ter verbetering van de arbeidsveiligheid van het eerste idee tot aan de uitvoering. Dat doen ze op alle niveaus in de organisaties; van directeur tot baanwerker. 
Ga naar railAlert