NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Zij behartigen de belangen van de leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in vijfentwintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger in de zorgsector. De vereniging zorgt ervoor dat de Nederlandse ziekenhuisbranche een krachtige branche is.

Ga naar de website Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen.