Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft als doel het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. Ook behartigt de NVAB de professionele belangen van haar leden en anderen die werkzaam zijn op het gebied van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Ga naar Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.