Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is de overkoepelende organisatie voor de grootste Nederlandse dierentuinen. Zij houdt zich bezig met belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en het bevorderen van de gezamenlijkheid bij de leden. De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van fokprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek. De aangesloten dierentuinen hebben samen richtlijnen en codes opgesteld voor een verantwoord beheer van de diercollecties.

Ga naar de website Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.