Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie

Centraal staat dat de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) belangen behartigt, bijdragend aan een gunstige economische ontwikkeling en maatschappelijke positie van aangesloten diervoederbedrijven in Nederland. Bij Nevedi zijn ruim 100 leden aangesloten. Deze leden produceren en/of leveren mengvoeders, premixen/additieven, kalvermelkpoeder of vochtrijke producten aan veehouders in Nederland.

Ga naar de website van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie.