Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) behartigt de belangen van in Nederland gevestigde bedrijven die schepen op zout water exploiteren, ondersteund door zoveel mogelijk geassocieerde leden. Dat doen ze door middel van collectieve belangenbehartiging, individuele advisering en door als redersvereniging een echte netwerkorganisatie te zijn.

Ga naar KVNR