Horus

Horus is de Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers. Leden van Horus zijn beschermingsbewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders. Horus zet zich in voor goede zorg- en dienstverlening van wettelijk vertegenwoordigers aan hen die het, tijdelijk of blijvend, nodig hebben. Dit doet Horus graag in samenwerking met ketenpartners, onder het motto ‘Samen vooruit’. 

Ga naar de website Horus.